Điều Khoản Sử Dụng

*** Điều Khoản Sử Dụng này đã được dịch bởi Google Translate

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

1.1. Trang web này tại https://vietuc.com.au ("Trang web") được cung cấp bởi VietUc.com.au (" VietUc ", một bộ phận của ECOMTECH Pty Ltd) tùy thuộc vào ("Người dùng" ) chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ sau ("Thỏa thuận"). Việc bạn cho phép truy cập và sử dụng Trang web này phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Thoả thuận này được cập nhật theo thời gian. Bạn (“Người dùng”) có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào tại trang này https://vietuc.com.au/vi/pages/terms-of-use/6

1.2. VietUc có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào. Thông báo về bất kỳ thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt dịch vụ nào sẽ được đưa lên Trang web và ngay lập tức trở nên chính thức và có hiệu lực, thay thế mọi điều khoản và điều kiện trước đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

2.1 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin hoặc nội dung khác mà bạn tải lên, đăng tải hoặc truyền tải đến hoặc qua Trang web. Bạn đồng ý không tải lên, đăng hoặc truyền qua Trang web bất kỳ nội dung nào:

(I) là sai, không chính xác, gây hiểu lầm, có hại, tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, bạo lực, xúc phạm, đe dọa, quấy rối, hoặc gây khó chịu cho VietUc hoặc người dùng khác của trang web;

( ii ) bao gồm việc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân;

(iii) vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai; hoặc là

(iv) chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào. VietUc có quyền
chỉnh sửa và / hoặc loại bỏ nội dung vi phạm Thỏa thuận này hoặc có chứa các quảng cáo thương mại trái phép của bên thứ ba.

2.2 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web để:

(i) truyền thư rác, thông tin liên lạc hàng loạt hoặc không được yêu cầu;

(ii) giả vờ là VietUc hoặc người khác, hoặc giả mạo VietUc của nhân dân hoặc của người khác;

(iii) giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng (bao gồm cả URL) để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền đến hoặc qua Trang web;

(iv) xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;

(v) làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường hoặc hành động theo cách khác ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng Trang web của những người dùng khác;

(iv) tham gia vào các hoạt động vi phạm bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào, bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào hoặc bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cố gắng xâm phạm tính bảo mật của bất kỳ tài khoản hoặc trang web được nối mạng nào, điều
hành một hoạt động xổ số hoặc cờ bạc bất hợp pháp, rình rập hoặc đe dọa gây hại;

(v) đưa ra các đề nghị gian lận, hoặc liên quan đến việc mua bán hoặc cố gắng bán hoặc mua các mặt hàng giả mạo hoặc ăn cắp; hoặc là

(vi) thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác trừ khi được những người dùng đó cho phép cụ thể. VietUc có quyền báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào, nếu chúng tôi biết được, cho các cơ quan chính phủ hiện hành hoặc theo cách khác.

2.3 Bạn đồng ý không

( i ) sử dụng bất kỳ phương pháp nào để đánh chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ dữ liệu hệ thống hoặc thông tin nào từ Trang web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của VietUc .

2.4 VietUc sẽ cung cấp cho bạn Tên đăng nhập và Mật khẩu để truy cập các dịch vụ đã đăng ký. Bạn được phép thay đổi Tên người dùng và Mật khẩu ban đầu của mình để bảo mật cho cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng Tên người dùng và Mật khẩu của mình cũng như mọi hậu quả phát sinh khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nỗ lực truy cập các dịch vụ dưới Tên người dùng và Mật khẩu của mình bất kể lý do là gì. Bạn có trách nhiệm báo cáo mọi nghi ngờ sử dụng sai, mất mát hoặc sử dụng trái phép Tên người dùng và Mật khẩu của bạn cho VietUc trong thời gian sớm nhất có thể. VietUc cam kết sẽ hợp tác với bạn để giải quyết các vấn đề đó một cách hiệu quả và kịp thời nhất.

2.5 VietUc cho phép bạn sử dụng và truy cập thông tin do bên thứ ba cung cấp thông qua các siêu liên kết hoặc liên kết đồng thương hiệu. VietUc sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra, nghĩa vụ pháp lý, thiệt hại và tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.

2.6 Bạn không được phép thay đổi, sao chép, phổ biến dịch vụ hoặc tạo các công cụ tương tự như dịch vụ do VietUc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được VietUc đồng ý .

2.7 Bạn được phép sử dụng dịch vụ do VietUc cung cấp cho mục đích giao dịch và không cho các mục đích khác như đầu cơ, thao túng thị trường, tạo lệnh giả hoặc các hoạt động khác có tính chất như vậy.

2.8 Bạn không được hành động theo những cách có thể làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống VietUc , chẳng hạn như để lại phản hồi tiêu cực không có căn cứ cho người dùng khác bằng cách sử dụng ID người dùng phụ hoặc thông qua các bên khác. Bạn không được bôi nhọ hoặc đưa ra bất kỳ thông báo hoặc nhận xét tiêu cực nào chống lại VietUc và các chi nhánh của VietUc .

3. KHÔNG ĐIỀU KHOẢN VỀ NỘI DUNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

3.1 VietUc khuyến khích bạn sử dụng tùy ý khi duyệt Internet hoặc sử dụng Trang web. VietUc không tuyên bố hoặc xác nhận về chất lượng, an toàn, sự thật, độ chính xác, độ tin cậy hoặc tình trạng của

( i ) bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên Trang web,

(ii) các siêu liên kết đến các trang Web của bên thứ ba bên ngoài Trang web, hoặc

(iii) bất kỳ nội dung nào được đăng trên các trang Web của bên thứ ba. VietUc không có quyền kiểm soát nội dung của bất kỳ trang Web nào của bên thứ ba có siêu liên kết và sẽ không có nghĩa vụ xem xét nội dung của các trang đó. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang Web nào khác là rủi ro của riêng bạn, và bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ trang web nào như vậy. Trong mọi trường hợp, VietUc sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được đăng tải, gửi qua email hoặc cung cấp thông qua Trang web. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn có thể tiếp xúc với nội dung không chính xác, gây hiểu lầm, phản cảm hoặc không phù hợp, đặc biệt là đối với trẻ em.

4. TÀI LIỆU ĐÃ NỘP

4.1 Bạn cam kết rằng tất cả các thông tin cung cấp cho VietUc và tải lên trên trang web của VietUc là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm duy trì, cập nhật, sửa chữa và hoàn thiện tất cả các thông tin được tải lên trên trang web của VietUc .

4.2 Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác hoặc không cập nhật hoặc đầy đủ, hoặc nếu VietUc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác hoặc không cập nhật hoặc đầy đủ, VietUc có quyền xóa những thông tin đó, để đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên hoặc quyền sử dụng các dịch vụ do VietUc cung cấp .

4.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình cung cấp và có thể chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về nội dung đó bao gồm nhưng không giới hạn, nhận xét, video, hình ảnh, đồ họa, văn bản hoặc âm thanh. VietUc có toàn quyền loại bỏ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có khả năng trái pháp luật, có thể khiến VietUc phải chịu trách nhiệm pháp lý, vi phạm các điều khoản và điều kiện của VietUc hoặc nếu thấy không phù hợp. VietUc có quyền hợp tác đầy đủ với các cơ quan pháp luật và / hoặc các bên thứ ba bị thương trong việc điều tra bất kỳ hành vi dân sự hoặc tội phạm nào bị nghi ngờ.

4.4. Người dùng bị cấm sử dụng Đơn đặt hàng hoặc Biểu mẫu yêu cầu để:

a) gian lận, đưa ra các đề nghị gian lận, hoặc liên quan đến việc mua bán hoặc cố gắng bán hoặc mua các mặt hàng giả mạo hoặc ăn cắp, hoặc để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp khác;

b) vi phạm hoặc tiếp tay hoặc khuyến khích vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc (các) quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba;

c) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành nào (bao gồm nhưng không giới hạn, những quy định về kiểm soát, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo gây hiểu lầm);

d) khiêu dâm, chứa đựng, suy diễn bất kỳ nội dung khiêu dâm hoặc buôn bán liên quan đến tình dục hoặc bất kỳ nội dung khiêu dâm nào khác, quảng bá tài liệu khiêu dâm hoặc tài liệu đó có hại cho trẻ vị thành niên.

4.5 Bạn có thể gửi biểu trưng, sản phẩm và dịch vụ của công ty mình bằng cách sử dụng công cụ tải lên. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng

(i) bạn là chủ sở hữu của logo, sản phẩm và dịch vụ và / hoặc được chủ sở hữu ủy quyền để thay mặt họ tải lên logo, sản phẩm và dịch vụ;

(ii) các biểu tượng, sản phẩm và dịch vụ không vi phạm bất kỳ hình thức nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào;

(iii) các biểu tượng, sản phẩm và dịch vụ không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với hoặc quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm nhưng không giới hạn, quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc không dẫn đến bất kỳ hành vi gian lận người tiêu dùng nào, trách nhiệm pháp lý sản phẩm, hành vi vi phạm hợp đồng,
thương tích, thiệt hại hoặc tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ cá
nhân hoặc tổ chức nào; và

(iv) các biểu tượng, sản phẩm và dịch vụ không sai hoặc gây hiểu nhầm. Bằng cách gửi biểu tượng, sản phẩm và dịch vụ của bạn để sử dụng trên Trang web, bạn cấp cho VietUc quyền sử dụng logo và sản phẩm trên hoặc liên quan đến (các) trang web của VietUc, hoặc để người khác thay mặt VietUc làm điều đó mà không phải trả bất kỳ khoản thanh toán nào tiền bản quyền hoặc các nghĩa vụ khác. VietUc có quyền từ chối, từ chối hoặc loại bỏ logo và sản phẩm của bạn theo quyết định của mình bất cứ lúc nào.

5. PHÍ VÀ PHÍ

5.1 Mức phí tính theo dịch vụ sẽ được công bố trên trang web của VietUc.com.au . Tất cả các khoản phí (nếu có) phải được thanh toán trước cho VietUc bằng Paypal , thẻ tín dụng hoặc một số phương thức khác được VietUc chấp nhận , chỉ bằng Đô la AUD. Trừ khi bạn và VietUc có thỏa thuận khác , mọi khoản thanh toán đã thực hiện đều không được hoàn lại.

5.2 Tất cả các mức giá không bao gồm bất kỳ khoản thuế, nghĩa vụ hoặc các khoản phí khác của chính phủ, ngân hàng hoặc giao dịch và xử lý.

5.3 VietUc có quyền tùy ý sửa đổi cấu trúc giá và điều kiện thanh toán của mình vào từng thời điểm.

6. CHẤM DỨT THÀNH VIÊN

6.1 VietUc có thể chấm dứt tư cách thành viên hoặc quyền sử dụng một số phần hoặc tất cả các dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào nếu có những thay đổi về môi trường hoạt động và các điều kiện, tình hình cụ thể có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của VietUc hoặc nếu có bất kỳ vi phạm nào bản chất thực chất của các điều khoản và điều kiện này bởi bạn.

6.2 VietUc cũng có thể chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn nếu tư cách thành viên của bạn đã hết hạn và không hoạt động trong sáu (6) tháng. Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn muốn kích hoạt lại tài khoản, bạn sẽ phải tiến hành quy trình đăng ký của VietUc để đăng ký lại với tư cách là người dùng của dịch vụ.

6.3 VietUc có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn nếu bạn bị phát hiện (cho dù bị kết tội, dàn xếp, bảo hiểm hay cách khác) đã tham gia vào một hoạt động gian lận liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của vietUc.com.au .

6.4 Sau khi chấm dứt, tất cả các giấy phép, quyền và đặc quyền được cấp cho bạn sẽ chấm dứt.

7. MỐI QUAN HỆ

7.1 VietUc không tham gia vào các giao dịch mua bán thực tế giữa những người dùng. Do đó, VietUc không thể kiểm soát chất lượng, độ an toàn hoặc tính hợp pháp của các sản phẩm hoặc dịch vụ được chào bán và tất cả các vấn đề liên quan trong các giao dịch đó. VietUc không thể kiểm soát hoặc cam kết đảm bảo bất kỳ phần nào của hoạt động thương mại giữa bạn và người mua hoặc người bán, bao gồm nhưng không giới hạn, giao hàng, thanh toán, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn nên biết các rủi ro liên quan đến giao dịch với những người dùng khác thông qua VietUc.com.au

7.2 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các điều khoản và điều kiện của các giao dịch giữa bạn và với người mua khác hoặc người bán khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản liên quan đến thanh toán, vận chuyển, bảo hành, trả lại hàng hóa, bảo hiểm, quyền tài sản, phí, thuế, giấy phép, giấy phép, tiền
phạt, giao nhận, vận chuyển và lưu kho.

7.3 VietUc chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ cho các giao dịch giữa những người sử dụng, do đó VietUc sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc bất kỳ mặt hàng nào được mua hoặc bán không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm bất kỳ bảo hành nào do nhà cung cấp, đối với việc nhà cung cấp không giao hàng cho người mua hoặc người mua không giao hàng hoặc thanh toán. Mọi tranh chấp pháp lý có thể xảy ra giữa người mua và người bán sẽ không liên quan đến VietUc trong quá trình điều tra và giải quyết các thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh.

8. QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông tin nhất định về bạn có thể được thu thập trong quá trình bạn sử dụng Trang web. Thông tin được thu thập tuân theo Chính sách Bảo mật của VietUc , có tại https://vietuc.com.au/vi/pages/privacy-policy/7 ,
được đưa vào đây bằng cách tham khảo này.

9. HỆ THỐNG NGƯNG HOẠT ĐỘNG HOẶC GẶP SỰ CỐ

VietUc.com.au lên lịch định kỳ thời gian ngừng hoạt động của hệ thống để bảo trì và các mục đích khác. Sự cố hệ thống ngoài kế hoạch cũng có thể xảy ra. VietUc sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với

(I) sự không có sẵn kết quả của trang web,

(ii) bất kỳ mất mát dữ liệu hoặc giao dịch nào do sự cố hệ thống có kế hoạch hoặc không có kế hoạch,

(iii) mọi kết quả chậm trễ, phân phối sai , không phân phối thông tin do
hệ thống ngừng hoạt động, hoặc

(iv) bất kỳ hành động nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ sự ngừng hoạt động nào khác của các nhà cung cấp máy chủ lưu trữ web hoặc cơ sở hạ tầng Internet và mạng
bên ngoài Trang web.

10. KHÔNG BẢO HÀNH

VIETUC CUNG CẤP TRANG WEB NÀY "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC
ĐIỀU KIỆN NÀO, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC TRUYỆN NGHĨA. VIETUC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TIÊU ĐỀ, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHÍNH XÁC VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ KHÔNG LẠM PHÁT. BẠN ĐÁNH GIÁ TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VIETUC KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VIETUC KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NHƯ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẤT CỨ LỆNH NÀO HOẶC VIẾT NÀO, DO BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ VIETUC SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN RÕ RÀNG TẠI ĐÂY. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. MỘT SỐ TRẠNG THÁI HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC CỔNG CỦA TỪ CHỐI BẮT ĐẦU CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

11. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC

TRONG MỌI SỰ KIỆN NÀO VẬY, VIỆT NAM, CÔNG TY PHỤ HUYNH, CỔ ĐÔNG, NGƯỜI LIÊN QUAN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÂN VIÊN, CỔ ĐÔNG, ĐẠI LÝ HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA HỌ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ HẠN CHẾ, HẬU QUẢ, SỰ CỐ HOẶC LỢI NHUẬN ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ NÀO HOẶC DOANH THU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT BÁN HÀNG, LỢI NHUẬN, DOANH THU, GOODWILL, HOẶC DOWNTIME, (TUY NHIÊN BAO GỒM TRONG KHOẢN, HỢP ĐỒNG, HOẶC CÁCH KHÁC) CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ DO BẠN BỎ LỠ VÀ RỦI RO VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ BẤT CỨ MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU CÓ THỂ DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. VIETUC NEITHER ASSUMES, BẤT KỲ NÓ CHO
PHÉP BẤT KỲ BÊN KHÁC TIÊU DÙNG VỀ VIỆC CỦA NÓ, BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO
KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP TRANG WEB. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP
LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY ĐỐI VỚI LỢI ÍCH CỦA VIETUC, CÔNG TY CỔ
PHẦN, CỔ ĐÔNG, NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI VÀ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ NHỜ TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA VIETUC THEO THỎA THUẬN NÀY VƯỢT QUÁ 50 Đô la Mỹ. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. MỘT SỐ THỐNG KÊ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC CỔNG BẮT ĐẦU CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

12. XÁC NHẬN

Bạn đồng ý bồi thường cho VietUc , công ty mẹ, cổ đông, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, cố vấn và đại diện và giữ họ vô hại, khỏi bất kỳ và tất cả các tổn thất, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên một khoản bồi thường hoàn toàn cơ sở) có thể phát sinh từ việc bạn đăng thông tin hoặc xóa thông tin, từ việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc do bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Bạn cũng đồng ý rằng VietUc không
chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc thông
tin nào được đăng tải bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không
giới hạn, tài liệu gian lận, không đúng sự thật, gây hiểu lầm, không chính xác,
nói xấu, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và rủi ro thiệt hại từ việc đăng tài liệu
đó hoàn toàn thuộc về người dùng.

13. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

13.1 Yêu cầu chung

Tất cả các trang trong Trang là tài sản của VietUc (với điều kiện là các
trang đó có thể chứa hoặc liên kết đến tài sản trí tuệ của bên thứ ba). Trang
web được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu liên bang và quốc tế. Không
một phần tài liệu nào trên các trang của Trang web có thể được in lại, tái xuất
bản, sửa đổi hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép
rõ ràng bằng văn bản của VietUc . Bạn không được sao chép, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh liên quan đến Trang web. Một số nội dung nhất định có thể được cấp phép từ các bên thứ ba và tất cả nội dung của bên thứ ba đó và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung đều thuộc về các bên thứ ba tương ứng. Bạn sẽ không xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc thông báo hoặc chú thích độc quyền có trên Trang web hoặc nội dung của nó. Mọi quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này đối với Trang web đều được VietUc bảo lưu .

13.2 Thông báo nhãn hiệu.

Tất cả các nhãn hiệu và / hoặc biểu tượng được sử dụng trên Trang web này là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng của chủ sở hữu tương ứng. Không có
nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ trao bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất
kỳ nhãn hiệu nào cho bạn. Hơn nữa, không có gì trên Trang web sẽ được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được sử dụng hoặc hiển thị trên Trang web, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của VietUc hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu.

VietUc tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Nếu bạn muốn thông báo cho VietUc về một hành vi vi phạm bản quyền bị cáo buộc, hoặc nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hợp lệ đối với biểu tượng hoặc hình ảnh đồ họa mà VietUc đang sử dụng (dù do bạn hay bên thứ ba gửi), bạn có thể liên hệ với VietUc theo quy định dưới đây và yêu cầu VietUc loại bỏ các tài liệu đó.

VietUc.com.au (Một bộ phận của ECOMTECH Pty Ltd)

ĐT: (+612) 9608 6852

URL: http://vietuc.com.au

E-mail: info@vietuc.com.au

Tất cả các yêu cầu đó phải bao gồm:

(i) Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ tên, số điện thoại và / hoặc địa chỉ email;

(ii) Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn muốn xóa khỏi (các) trang web của
vietuc.com.au ("Tài liệu");

(iii) Mô tả về nơi Tài liệu được đặt trên Trang web - đối với biểu trưng, mô tả đó phải bao gồm tên tệp hình ảnh và / hoặc liên kết URL được liên kết với biểu
trưng.

(iv) Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền của Tài liệu hoặc đã được ủy quyền rõ ràng để thay mặt chủ sở hữu bản quyền đưa ra yêu cầu;

(v) Và chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền của Tài liệu hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.

Việc không cung cấp tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến việc không thể xử lý yêu cầu của bạn và / hoặc xóa hoàn toàn Tài liệu khỏi (các) trang web của
vietuc.com.au .

14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ LỰA CHỌN DIỄN ĐÀN

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang New South Wales, Úc, không bao gồm việc lựa chọn các quy tắc luật và các vấn đề ảnh hưởng đến bản
quyền, nhãn hiệu và bằng sáng chế theo luật của Úc. Bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Trang web sẽ được đưa ra tòa án bang New South Wales độc quyền và cả hai bên đồng ý với thẩm quyền của thỏa thuận đó.

15. VÔ CÙNG

Trong trường hợp một hoặc nhiều phần của Thỏa thuận này, vì bất kỳ lý do gì, được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì hiệu lực, tính bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác có trong Thỏa thuận này. Các tiêu đề được
sử dụng trong suốt Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và không được sử dụng như một sự hỗ trợ trong việc giải thích Thỏa thuận này. Việc một trong hai bên chậm trễ hoặc không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây sẽ không ảnh hưởng đến quyền của bên đó sau này trong việc thực thi điều khoản đó. Không có sự chậm trễ hoặc thất bại của một trong hai bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây sẽ cấu thành việc từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Thỏa thuận này và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo mật, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa VietUc và bạn liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này. Theo quyết định riêng của mình, VietUc có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được tham chiếu ở đây vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi hoặc các phiên bản trên Trang web. Mọi điều khoản sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực khi được đăng. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web đồng nghĩa với việc chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện đã sửa đổi nào. Bạn không thể chuyển nhượng các quyền hoặc giao trách nhiệm của mình dưới đây mà không có sự cho phép bằng văn bản của VietUc . VietUc , bất cứ lúc nào, có thể chuyển nhượng các quyền của mình hoặc ủy thác các nghĩa vụ của mình dưới đây mà không cần thông báo cho bạn. Không ai không phải là một bên của Thỏa thuận này được dự định là người thụ hưởng Thỏa thuận này và không người nào không phải là một bên của Thỏa thuận này sẽ có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

16. LƯU Ý

Xin vui lòng gửi tất cả các Thông báo đến info@vietuc.com.au

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 6 năm 2020