Đăng Tin Quảng Cáo

Sau khi đã Đăng Nhập, bạn có thể tiếp tục theo hướng dẫn bên dưới để đăng tin quảng cáo bên dưới:

1. Nhấn vào nút “Đăng Miễn Phí” trên góc phải để đăng tin. Bạn cũng có thể nhấn vào My VietUc và chọn Quảng Cáo. Sau đó nhấn vào nút Đăng Quảng Cáo.


VietUc.com.au sẽ hiển thị trang Chọn Chuyên mục để bạn chọn chuyên mục và chuyên mục con mà bạn muốn đăng tin quảng cáo của bạn.
2. Tùy thuột vào chuyên mục nào bạn đã chọn, VietUc.com.au sẽ hiển thị thông tin phù hợp để cho bạn điền vào chuyên mục đó.

3. Ngoài những thông tin cần thiết phải điền, bạn nên chú ý đến phần Khu vực. Không điền hoặc điền sai khu vực có thể sẽ ảnh hưởng đến tin quảng cáo của bạn không được tìm thấy khi khách tìm kiếm. Chúng tôi khuyên bạn không nên điền đầy đủ địa chỉ ở đây ngoại trừ đây là địa chỉ của doanh nghiệp.

4. Sau khi điền các thông tin cần thiết, bạn có thể bắt đầu tải hình ảnh của món hàng bạn muốn bán lên bằng cách nhấn vào bất cứ thumbnails nào. VietUc.com.au sẽ hiển thị cửa sổ để bạn chọn từ máy tính của bạn. Sau khi đã tải lên hết hình ảnh, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự mới bằng cách kéo hình ảnh vào vị trí mới.

5. Nếu bạn có nhiều email liên lạc liên kết đến tài khoản này, bạn có thể chọn một hoặc tất cả email liên lạc đang hiển thị để khách tiềm năng có thể liên lạc.
6. Nâng cấp thành viên cho phép bạn được đăng nhiều tin quảng cáo và hình ảnh hơn tài khoản miễn phí. Ngoài ra tất cả tin quảng cáo của tài khoản đã nâng cấp sẽ được hiển thị trên tất cả các tin quảng cáo miễn phí khác. Với phí nâng cấp thấp và hiệu quả cao, các doanh nghiệp không nên bỏ lỡ cơ hội tốt.

7. Cuối cùng là phần Công cụ quảng bá. VietUc.com.au cung cấp hàng loạt công cụ quảng bá để tăng thêm phần hiệu quả cho tin quảng cáo của bạn. Chi tiết của mỗi công cụ quảng bá đã được giải thích. Bạn có thể bỏ qua nếu cảm thấy không cần thiết.
8. Sau khi đã kiểm tra lại tất cả thông tin, bạn có thể bấm nút “Đăng Quảng Cáo” để đăng tin quảng cáo của bạn. Nếu bạn chưa có đầy đủ thông tin và chưa sẵn sàng đăng tin quảng cáo, bạn có thể bấm nút “Lưu Lại Để Đăng Sau” để lưu lại thông tin và đăng khi bạn đã sẵn sàng.